Hypotéky

Štátny príspevok k hypotéke? Áno, ale formou daňového bonusu.

Patríte medzi klientov, ktorí sa stali v období nasledujúcom od 1.1.2018  šťastným majiteľom novej hypotéky pre mladých a radi by ste využili jedinú formu štátnej podpory?

Určite pozorne sledujte nasledujúce riadky a pozrime sa spolu na na štátny príspevok k hypotéke pre mladých, po novom: daňový bonus.

Tento bonus sa stal náhradou pôvodného štátneho príspevku, ktorý sa poskytoval do 31.12.2017 a klienti ho mali zadefinovaný v úverovej zmluve k hypotéke, zároveň sa uplatňoval a vyplácal klientovi následne automaticky.

Uplatnenie daňového bonusu  je aktuálne v rukách samotného klienta a preto ak hypotéku od 1.1.2028 máte a spĺňate podmienky nižšie, venujte týmto riadkom pozornosť.

V prvom rade si povedzme: Kto má nárok na daňový bonus?

 • klienti ktorí podpísali svoju hypotekárnu zmluvu po 31.12.2017 s hypotekárnou bankou (nie stavebnou sporiteľňou) a sú vo veku od 13-35 rokov(áno, kľudne s podpisom zmluvy aj v deň 35.ich narodenín)
 • ide o úver na bývanie, a súvisí s kúpou, rekonštrukciou alebo modernizáciou bývania.
 • ak ste na úvere dvaja, uplatňuje si ho iba jeden z účastníkov úveru a to tzv. hlavný dlžník, (čize, máte nárok iba na jeden daňový bonus) 
 • uplatniť si ho je možné, iba ak váš príjem za uplynulý rok bol vo výške citujem zákon:,,najviac  1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie“. To pre vás teda znamená, že ak ste si vzali hypotéku v priebehu roka 2022, limit ktorý váš hrubý mesačný príjem nesmie prekročiť je suma 1574,30 eur. 
 • samozrejme pri dvoch žiadateľoch sa limit násobí a bude vo výške 3148,60 súhrnu príjmov mesačne, dôležité ešte upozorniť že hovoríme vždy o hrubej mzde
 • dôležité môže byť vedieť, že min. 90% súhrnu vašich príjmov musí pochádzať zo Slovenska
 • vaša hypotéka je so splatnosťou od 5 do 30 rokov (tu pozor, pretože niektoré banky povoľujú aj dlhšiu splatnosť a bonus by sa vás v takom prípade nemusel týkať)

V akej výške sa vypláca daňový bonus?

Daňový bonus si môžete uplatniť do výšky 50% zo sumy zaplatených úrokov
na vašom hypotekárnom úvere za predchádzajúci rok

 • daňový bonus si môžete uplatniť do výšky 50% zo sumy zaplatených úrokov na vašom hypotekárnom úvere za predchádzajúci rok
 • maximálna výška úveru z ktorej sa bonus poskytuje je limitovaná sumou 50 000 eur, čiže ak máte úver vo výške vyššej, bonus sa uplatní len do spomínaného limitu
 • platí zároveň, že maximálna suma bonusu je do výška 400 eur ročne, takže ak ste načerpali úver počas roka, napríklad v jeho polovici, máte nárok na alikvotnú čiastku bonusu
 • bonus si môžete uplatňovať súčasne na jednej hypotéke  a maximálne 5 po sebe idúcich rokov

Ako si teda daňový bonus uplatníte:

 • dôležité je vedieť, že uplatniť si bonus môžete iba jeden krát, konkrétne pri ročnom zúčtovaní
 • ak ste SZČO, máte čas uplatniť si ho do 31.3. alebo 30.6. so svojím daňovým priznaním
 • ak ste zamestnaný ako TPP, uplatňujete si bonus v riadnom ročnom zúčtovaní prostredníctvom svojho zamestnávateľa a ste teda povinný predložiť zamestnávateľovi do 15. februára roka kedy si bonus uplatňujete za predchádzajúci rok  potvrdenie o výške zaplatených úrokov vystavené vašou bankou.
 • Vaša banka je vám povinná na požiadanie vydať a doručiť spomenuté potvrdenie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti, čiže pozor, nie každá banka vám tento dokument pošle automaticky, je potrebné si toto potvrdenie vyžiadať.
 • v závislosti od banky je potom rôzne, ako sa k samotnému potvrdeniu dostanete
 • niektoré vám ho doručia poštou, alebo ich nájdete vo svojom internet bankingu medzi dokumentami, ale sú aj banky, kedy sa návšteve pobočky jednoducho nevyhnete.
 • v internet bankingu ho nájdete v Slovenskej sporiteľni, Prima banke, VÚB banke, či Tatra banke
 • poštou vám ho doručia z mBank, Unicreditu, 365 banky aj ČSOB banky
 • v prípade ak využívate služby Oberbank, bude potrebné na pobočku zájsť osobne.

Čo by ste ešte mali o bonuse určite vedieť?

 • ak svoju hypotéku splatíte skôr, bonus už nevraciate, ako kedysi pri tzv.starom štátnom príspevku, kde ste boli limitovaní dobou 4 roky. Len si ho už ďalej nebudete uplatňovať.
 • ak svoju hypotéku prenesiete počas trvania nároku na bonus, na refinancovanej hypotéke už na bonus nárok nemáte, pretože refinancovanie nie je účel kúpy, výstavby ani modernizácie
 • váš bonus sa vám zúčtuje zhruba v období okolo štvrtého, piateho mesiaca roku, kedy ste o bonus požiadali

Verím, že vám tento príspevok pomohol a váš daňový bonus vás poteší.

Ak by ste mali viac otázok k tejto téme, alebo všeobecne k téme financií, stačí ak budete mňa, alebo mojich kolegov kontaktovať cez naše kontakty.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Vždy, keď mám pre odoberateľov dôležité a hodnotné informácie ohľadom financií, zašlem Vám email. Nebude to častejšie ako 1x za mesiac. Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články

Hypotéky

Štátny príspevok k hypotéke? Áno, ale formou daňového bonusu.

Jaroslav Kyselovič

Jaroslav Kyselovič 02.02.2023

Poistenie

Poistenie – áno, či nie?

Jaroslav Kyselovič

Jaroslav Kyselovič 01.08.2022

Dôchodok

Tri prasiatka a dôchodok

Patrik Kostoláni

Patrik Kostoláni 01.06.2022